FIn rules

EURASIA HF CHAMPIONSHIP 2021

CHOOSE YOUR LANGUAGE:  

6 helmikuuta 2021, alkaa 08:00 UTC, päättyy 16:59 UTC
• Usean operaattorin asemat saavat työskennellä koko kisan ajan
• Yhden operaattorin asemat saavat työskennellä yhteensä vain 6 tuntia.

Huomio!
• Nämä englanninkielisistä säännöistä käännetyt säännöt poikkevat ulkoasultaan EurAsia kilpailun viimeisimmistä säännöistä koska nämä on käännetty aiemmasta versiosta.
• Säännöt ja pistelasku on kuitenkin tarkistettu uusinta sääntöversiota vasten, joten siltä osin ne ovat ihan ok.
• Jos näissä käännetyissä säännöissä on ristiriitaisuuksia uusiin verrattuna, uusimmat englanninkieliset säännöt pätevät.
Note!
• This document has been translated from the previous English version of the rules, so it looks different that the current ones.
• However the content has been checked against the latest rules version and applies. If you find any differences, follow the English rules.

Kilpailun järjestävät seuraavat tahot:
• UA9QCQ kilpailupalvelu (palvelin)
• Russian Contest Club
• CQHAM.RU radioaamatööri portaali
• HAMLOG.ONLINE radioaamatööri portaali

I. TAVOITE: Kaikki radioamatöörit ympäri maailmaa pitävät kisassa mahdollisimman paljon yhteyksiä keskenään ja mahdollisimman moneen QTH lokaattoriin.
II. TAAJUUSALUEET: Kuusi taajuusaluetta: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 ja 28 MHz. Yhteysmuodoille vakiintuneiden taajuusalueiden noudattamista kannustetaan vahvasti.
III. YHTEYSMUODOT: Puhe (SSB) ja sähkötys (CW)
IV. KILPAILUSANOMA: RS(T) raportti + 6-merkkinen QTH-lokaattori (esim. 59 FN49GV puheella, 599 KP20IJ sähkötyksellä).
V. TULOS:
A. Yhteyspisteet (QSO pisteet)
1. Kunkin yhteyden pisteet = asemien välinen etäisyys täysinä kilometreinä asemien lokaattoreista laskettuna.
2. Yhteys 160m taajuusalueella antaa 10 prosenttia lisäpisteitä kultakin alkavalta 500km etäisyydeltä, laskettuna ensimmäisen 500km jälkeen.
3. Yhteys 80m taajuusalueella antaa 10 prosenttia lisäpisteitä kultakin alkavalta 1000km etäisyydeltä, laskettuna ensimmäisen 1000km jälkeen.
4. Yhteyspisteet 15m taajuusalueella kerrotaan viidellä (5) yhteysetäisyyden ollessa 100-800 km.
5. Yhteyspisteet 10m taajuusalueella kerrotaan kymmenellä (10) yhteysetäisyyden ollessa 100-800 km.
6. Kukin työskennelty uusi 4-merkkinen QTH-lokaattori (esim. KP20 lokaattorista KP20IJ) antaa 1000 lisäpistettä. Nämä lisäpisteet saa vain kerran yhteysmuodosta tai taajuusalueesta riippumatta.
B. Kertoimet
Kukin 2-merkkinen iso QTH-lokaattori ruutu (esim. KP lokaattorissa KP20IJ) on kerroin kullakin taajuusalueella ja yhteysmuodolla. Kukin 2-kirjaiminen QTH- lokaattori voi olla kertoimena maksimissaan 12 kertaa (kuudella eri taajuusalueella ja kahdella eri yhteysmuodolla).
C. Lopullinen tulos
1. Lopullinen tulos = yhteyspisteiden summa x 2-kirjaimisten eri QTH- lokaattorien määrä (esimerkiksi: 1000 yhteyspistettä * 100 QTH-lokaattoria = 100000 pistettä lopullisena tuloksena). SWL-asemien tulos lasketaan samalla tavalla.

VI. KILPAILULUOKAT:
A. Maantieteelliset sijainnit:
Osallistujat kilpailevat kolmalla eri maantieteellisellä alueella:
1. Vyöhyke A (Zone A)
Eurooppa (kaikki Euroopassa sijaitsevat asemat WAE-sääntöjen mukaan)
2. Vyöhyke B (Zone B)
Uralin alue, Siperia (venäläiset asemat ITU-vyöhykkeillä (ITU zone) 20-22, 30-32.
Keski-Aasian asemat (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan)
Lähi-itä, Etelä- ja Keski-Aasian asemat ITU-vyöhykkeillä (ITU zone) 29, 39-42.
3. Vyöhyke C (Zone C)
Kauko-Itä, Japani, Kiina ja Kaakkois-Aasia, eli asemat ITU-vyöhykkeillä (ITU zone) 23-26, 33-35, 43-45, 49,50, 54)

Lisäksi (ilman tunnuspalkintoja) tulokset lasketaan myös kaikkien isojen 2-merkkisten lokaattorien mukaan (esim. JP, KO, FN jne.)

B. Yhden operaattorin luokka (Single Operator):
1. Yksi operaattori – kohdan II taajuusalueet – puhe ja sähkötys (mixed mode)
• Iso teho
• Pieni teho
2. Yksi operaattori – kohdan II taajuusalueet – puhe (SSB)
• Iso teho
• Pieni teho
3. Yksi operaattori – kohdan II taajuusalueet – sähkötys (CW)
• Iso teho
• Pieni teho
4. Yksi operaattori – yksi kohdan II taajuusalue (single band) – puhe ja sähkötys (mixed mode) – kaikki teholuokat
C. Usean operaattorin luokka (Multi-Operator)
Yksi lähetin – puhe ja sähkötys (mixed mode) – kaikki teholuokat
D. Euraasian ulkopuoliset asemat
Eurasian ulkopuoliset asemat pesteytetään erikseen yhden tai usean operaattorien luokissa.
E. SWL-kuuntelijat – kaikki taajuuslaueet – puhe ja säkötys (mixed mode)
VII. Työskentelyaika
A. Yhden operaattorin luokassa maksimi työskentelyaika on 6 tuntia. Jos pidetyt tauot ovat yli 1h mittaisia, ei työskentelyaikoja tarvitse eriksen ilmoittaa CABRILLO-tiedoston otsikossa. Jos yksi operaattori työskentelee yli 6 tuntia, hänen on merkittävä poistettavat ajan ylityskohdat selvästi lokiin (kts. lokiohjeet). Jos näitä ei ole merkitty, lokin pisteytykseen lasketaan aina 6 ensimmäistä tuntia.
B. Usean operaattorin luokassa työkentelyaika on koko kisan kestoaika (yhdeksän tuntia).
VIII. Yleiset vaatimukset:
A. Teho.
1. Ison tehon luokassa käytettävä maksimiteho ei saa ylittää asemaluvassa sallittua maksimia.
2. Pienen tehon luokassa käytetty teho ei saa ylittää 100W.
B. Yksi signaali kunakin ajankohtana
Sekä yhden että usean operaattorin luokassa saa lähettää vain yhtä signaalia kunakin ajankohtana, riippumatta taajuuslaueesta tai yhteysmuodosta. Tätä rajoitusta tarkkaillaan maailmanlaajuisesti SDR-radioiden avulla. Säännön rikkominen johtaa välittömään hylkäämiseen.
C. Taajuusalueiden vaihdot
Taajuusalueiden vaihdossa ei ole rajoituksia missään työskentelyluokassa. Asema voi lähettää CQ -kutsua usealla taajuusalueella tai samalla tajuusalueella eri yhteysmuodoilla, kuitenkin niin että kerrallaan lähetetään vain yhtä signaalia.
D. Avustajat
Jonkin kolmannen osapuolen apu tai informaatio on kielletty. Yleiset (julkisesti saavutettavat) automaattiset avustajat kuten DX-klusterit, skimmerit ja spottauspalvelut ovat sallittuja.
E. Duplikaatit
Kunkin aseman saa työskennellä kerran kullakin taajuusalueella ja yhteysmuodolla.
F. Yksi asematunnus
Kukin osallistuja saa käyttää vain yhtä asematunnusta kisan aikana. Usean operaattorin luokkaan kuuluvat operaattorit eivät saa kirjata yhteyksiä henkilökohtaisilla kutsuillaan.
IX. LOKIOHJEET
A. Kaikki lokit on ladattava sähköisenä CABRILLO-muodossa viimeistään viiden (5) kalenteripäivän sisällä kilpailun päättymisestä web-osoitteessa https://ua9qcq.com .
B. Jokaisen lokin otsikon (header) täytyy sisältää kilpailuaseman 6-merkkinen sijaintia osoittava QTH lokaattori (GRID-LOCATOR).
C. Jos yhden operaattorin sarjassa kilpailija on pitänyt yhteyksiä yli 6 tuntia, pistelaskennasta poisluettavat ajat (OFFTIME) on merkittävä otsikkoon (header).
Poistettava aika voi alkaa myös ennen ensimmäistä yhteyttä (tässä tapauksessa pistelaskenta alkaa tämän merkatun poisluettavan ajan jälkeen). Tässä tapauksessa poisluettava aika (OFFTIME) ei voi olla lyhempi kuin 60 minuuttia. Kilpailun loppuun ei tarvitse merkitä poisluettavaa aikaa, se otetaan huomioon tarkistuksessa automaattisesti jos on tarpeen. Jokainen poisluettava aika tulee merkitä eri riville otsikkoon, esimerkiksi:
OFFTIME 2021-02-02 1000 2021-02-06 1059
Yllä olevassa esimerkissä yhteyksiä klo 10:00 – 15:59 UTC ei lueta mukaan pisteytykseen ja tuo aikaväli vähennetään operointiajasta. Jos tässä tapauksessa on vaikkapa vain yksi yhteys (QSO) ajankohtana 10:01 eikä poisluettavaa aikaa ei ole merkitty erikseen, koko aika 10:00-10:509 lasketaan työskennellyksi ajaksi. Jos poisluettavia (OFFTIME) ei ole merkitty, kilpailuajaksi luetaan aina 6 tuntia kilpailun alusta. Jos lokissa on yli 60minuutin mittaisia taukoja ilman yhteyksiä, lokien tarkistus laskee nämä hyvitykset automaattiasesti, eli poisluettavia aikoja ei tällöin tarvitse merkitä.

X. Tuloksen laskeminen
A. Tuloksen laskenta perustuu yhteysdatan vertailuun vasta-asemilta tulleiden lokien kanssa, mutta myös puuttuvien lokien tietojen mallinnukseen.
B. Yhteydet jotka löytyvät vahvistettuna vasta-asemien lokeista saavat täydet pisteet.
C. Yhteydet joita on pidettävä kelvottomina (0 pistettä tai ei kerrointa, jos sovellettavissa):
1. Jos yhteystiedoissa on jokin virhe kummalla hyvänsä asemalla (kutsussa, taajuusalueessa, yhteysmuodossa tai yhteysaikojen ero on yli 3 minuuttia). Poikkeus; Jos havaitaan että vasta-asemalla on jokin systemaattinen toistuva virhe (väärä taajuusalue/yhteysmuoto/aika), yhteyspisteet mitätöidään vain tältä vasta-asemalta).
2. Jos yhteyttä ei löydy vasta-aseman lokista.
3. Yhteydestä vasta-aseman kanssa joka ei ole lähettänyt lokiaan (ja jonka kutsua ei löydy vähintäin kolmesta toimitetusta lokista).
D. Yhteyspisteiden vähennys 50% ja ei kerrointa/lisäpisteitä jos:
1. Jos yksi sanoma on kopioitu väärin
2. Yhteys asemaan, jonka loki puuttuu, mutta joka löytyy vähintäin kolmesta muusta lokista ja sanoma on oikein.
XI. TUNNUSPALKINNOT
A. Kaikki osallistuneet ja lokinsa lähettäneet asemat saavat muistoksi sähköisesti ladattavan osallistumistodistuksen.
B. Osallistujat jokaisessa kaikki taajuusalueet luokassa jokaisessa vyöhykkeessä (zone) saavat “Eurasia Champion 20201” plaketit (plaketit jaetaan vain jos osallistujia ko. vyöhykkeellä/luokassa on yli 10).
C. Osallistujat jokaisessa yhden taajuusalueen luokassa jokaisessa vyöhykkeessä (poislukien vyöhyke D) saavat “Eurasia Champion 2021” todisteen.
D. Kaikki osallistujat jotka pitivät yli 100 varmistettua yhteyttä ovat oikeutettuja tilaamaan “Eurasia Championship 2021” mitalin.
E. Kaikki osallistujat jotka pitivät yli 300 varmistettua yhteyttä ovat oikeutettuja tilaamaan “Eurasia Championship 2021” plaketin.

XII. KIlpailun virallinen sivusto löytyy osoitteesta
https://www.eurasia-contest.com

Klaukkala 26.1.2021  Arto, OH2KW

EURASIA HF CHAMPIONSHIP' 2022
FEBRUARY, 5   06-18 UTC